Program 2012

25 januari 2012
Monica Braw
Filosofie doktor
22 mars 2012
Bengt Liljegren
Adjunkt, historiker och författare
18 april 2012
Henrik Janson
Docent
11 september 2012
Kristian Gerner
Professor
10 oktober 2012
Claes-Göran Wetterholm
6 december 2012
Eivor Martinus Carlsson