Program 2015

19 januari 2015
Kristina Ekero Eriksson
Vetenskapsjournalist
11 februari 2015
Lars Ericson Wolke
Filosofie doktor, historiker och författare
9 mars 2015
Tomas Blom
Författare
13 april 2015
Niklas Zetterling
Författare och militärhistoriker
15 september 2015
Erik Petersson
Historiker och författare
13 oktober 2015
Olle Svenning
Författare
10 november 2015
Kristian Gerner
Filosofie doktor, historiker och författare
8 december 2015
Allan Johansson
Författare och lokalhistoriker