Program 2016

18 januari 2016
Michael Azar
Professor i idé- och lärdomshistoria
10 februari 2016
Karin Bojs
Vetenskapsjournalist och författare
8 mars 2016
Ingmar Karlsson
Diplomat och författare
13 april 2016
Ove Bring
Professor emeritus i internationell rätt
15 september 2016
Erik Petersson
Historiker och författare
20 september 2016
Henrik Olsson
Historiker
12 oktober 2016
Jonas Cederquist
Författare och journalist
8 november 2016
Fredrik Charpentier Ljungqvist
Filosofie doktor
6 december 2016
Nils Erik Forsgård
Författare och docent i idéhistoria