Program 2019

4 mars 2019
Anders Johansson
Journalist och författare
7 februari 2019
Peter Ullgren
Docent i historia
15 januari 2019
Carl Jan Granqvist
Professor emeritus i matkonst
27 februari 2019
Leif Gustafsson
Författare
10 april 2019
Maria Vretemark
Filosofie doktor och 1:e antikvarie
4 maj 2019
Clios vänner
16 september 2019
Bengt Liljegren
Historiker och författare
5 november 2019
Magnus Västerbro
Författare och journalist
25 september 2019
Kristina Kappelin
Journalist och författare
2 december 2019
Erik Magnusson Petzell
Docent i nordiska språk
24 oktober 2019
Bo Eriksson
Historiker och författare