Program 2020

21 januari 2020
Wilhelm Agrell
Professor i underrättelseanalys
14 februari 2020
Christopher O'Regan
Historiker och författare