Bohusläns historia

Från järnåldern till 1658

2 december 2021
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Bohuslän har varit skådeplats för många stormiga strider under århundradenas lopp. Danska och norska stormän har kämpat om herraväldet, vikingar har gett sig ut på Nordsjön för att kolonisera de brittiska öarna, Island och Grönland. Men här blomstrade också Kungahälla, Norges mest betydande stad under 1100-talet, och en rad andra livliga handelsplatser utmed älven och kusten.

Tomas Andersson berättar om länets födelse, dess historia och utveckling från yngre järnåldern fram till freden i Roskilde 1658 då Bohuslän blev svenskt. Ett landområde som på 1300-talet hade kunnat utvecklas till ett eget mellannordiskt kungarike.

Tomas Andersson är historiker och författare. Han är utbildad arkeolog och har arbetat åtta fältsäsonger för Riksantikvarieämbetet som fornminnesinventerare.

Tomas har utgivet 16 böcker. Bland dessa finns Göteborgs historia och ett flertal böcker om mellanöstern och Israel/Palestina. Den nyutkomna boken om Bohusläns historia utgavs under sommaren i år och den kommer att följas av en andra del senare.

Tomas Andersson
Historiker och författare