Carl Michael Bellman och hans tid

20 mars 2023
19:00
Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan
Staden myllrade omkring honom. Vattenkuskar, soldater och pigor trängdes med grevinnor, tullsnokar och notarier, solen blänkte i kyrkspiror och sabelfästen. Vart man gick anade man hamnens närvaro med saltlukt, höga master och främmande språk. Carl Michael Bellman lämnade sällan Stockholm. Men han var en gudabenådad poet, och i sin märkliga sångsamling Fredmans epistlar skapade han en hel värld.

Carina Burman skildrar Bellman (1740-1795) med utgångspunkt i staden, tiden och de kvinnor och män som omgav honom. Ett liv mellan purpur och rännsten eller mellan gustaviansk högkultur å ena sidan och sex- och pruttskämtens fyllekultur å den andra.

Denne ständigt skuldsatte estradpoet och musiker vars eftermäle växlat med tidens anda. Ena stunden snuskig och dekadent och farlig för folkhälsan. Ett annat årtionde het igen och ett konstnärligt geni av guds nåde.

Carina Burman är författare och litteraturforskare. Hon debuterade 1993 med Med min salig bror Jean Hendrich och har sedan dess skrivit ytterligare åtta romaner. Ett antal av hennes böcker finns översatta till engelska, tyska, ryska och polska.

Hennes senaste roman God Natt Madame utkom i maj 2021. Under april 2023 kommer Drottningar och pretendenter.

Carina har därtill skrivit fyra tjocka biografier över Fredrika Bremer (2001), Klara Johansson (2007), Gösta Ekman d.ä. (2011) och Bellman (2019). Biografin över Carl Michael Bellman (1740-1795) är den mest omfattande levnadsteckningen som gjorts över Sveriges genom tiderna kanske störste diktare.

På senare tid har hon tilldelats Schückska priset av Svenska Akademin (2021) och Stig Ramels pris (2022) av föreningen De Svenska Historiedagarna. Hon tilldelas i år Delblancpriset för sitt ”framstående skönlitterära och litteraturvetenskapliga författarskap”. Priset delas ut i maj 2023.

­För mig är Bellman den störste. För svenskarna är han vad Shakespeare är för den engelskspråkiga världen – alltid närvarande, alltid ett eko och en referensram, säger Carina Burman.

Hasse Karlsson från Trollhättan medverkar och sjunger Bellman till eget gitarr- ackompanjemang. Hasse är utbildad gitarrpedagog med ett brett register som gitarrist och sångare inom blues och jazz. De senaste åren har han tagit sig an den svenska visskatten. Visrepertoaren spänner sig från 1500-talet till klassiker som Birger Sjöberg, Bellman och Taube.

Carina Burman
Författare och ordförande i Bellmanssällskapet