Den långa medeltiden

Norden från folkvandringstid till reformation

8 november 2016
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Fredrik Charpentier Ljungqvist är historiker och klimatforskare. Ljungqvist är Fil.dr. i historia och sekreterare vid Centrum för medeltidsstudier samt forskare vid Bolincentret för klimatforskning, alla vid Stockholms Universitet. Doktorsavhandlingen ägnades åt regleringen av kungamakten i de nordiska medeltidslagarna. Numera forskar Ljungqvist både i nordisk medeltidshistoria och klimatets historiska förändringar och därmed hur klimatförändringar påverkade människans livsvillkor förr.

Föreläsningen bjuder på en exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden under tusen år med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. En introduktion till Nordens historia från folkvandringstiden på 500-talet fram till reformationen på 1500-talet. En spännande översikt som utmanar den traditionella historieskrivningen genom att börja medeltiden redan på 500-talet, beskriva hela Norden och lägga till klimathistorien som gång på gång skapat om medeltidens vardag och förlopp.

Föreläsningen bygger på hans senaste bok som behandlar allt från framväxten av nordiska kungariken och städer till jordbrukets och konsthantverkets utveckling och människors hälsa under forna tider. Vi får bekanta oss med livet för såväl kungar som trälar och följa med genom sociala omvälvningar som kristnandet, digerdöden och ståndssamhällets framväxt. Geografiskt rör han sig från den karga nordnorska kusten i norr till den bördiga myllan i södermed avstickare till Island och Grönland och med vikingafärder i öster- och västerled.

Aktuell bokutgivning

Den långa medeltiden – de nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation. Utgiven 2015

Kungamakten och lagen – en jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden. Utgiven 2014

Global nedkylning – klimatet och människan under 10.000 år. Utgiven 2009

Välkomna till en spännande kväll om den långa medeltiden!

Fredrik Charpentier Ljungqvist
Filosofie doktor