Europa och turken

Betraktelser kring en komplicerad relation

8 mars 2016
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Ingmar Karlsson kommer i sin föreläsning att ge ett historiskt perspektiv på relationerna med Europa och dagsläget i förhandlingarna med EU samt Turkiets roll i kriserna i Mellanöstern. Ingmar Karlsson har lång erfarenhet inom UD, bl.a. som chargé d’affaires och generalkonsul i Syrien, Jordanien och Turkiet.

Ingmar Karlsson har som författare publicerat en lång följd av böcker där han särskilt tagit upp relationen mellan religion och politik ur olika perspektiv. Sedan 1984 har 19 böcker utkommit varav flera blivit kurslitteratur på universitet och högskolor.

Aktuell utgivning:

Europa och turken – betraktelser kring en komplicerad relation (utkom 2007)

I denna bok diskuteras våra djupt rotade fördomar om turkarna, det osmanska rikets centrala roll i europeisk politik genom historien, Atatürks reformpolitik och de olika strömningarna inom turkisk islam samt Cypernfrågan, den armeniska tragedin och den kurdiska minoritetens situation.

Arvet från Bagdad – hur det grekiska vetandet bevarades och berikades (utkom 2014)

En av de myter som ständigt återkommer i den antiislamistiska och antiarabiska retoriken är att biblioteket i Alexandria förstördes när kalifen Omar erövrade staden år 642. Ingmar Karlsson motbevisar denna och andra liknande myter, och beskriver i denna bok hur vårt klassiska grekiska kulturarv i stället har bevarats, utvecklats och förts vidare ut i Europa av lärda araber.

Turkiets historia (utkom 2015)

Turkiets historia tar sin början i Osmanska riket. Under 1500-talet omfattade det enorma landområden men från 1600-talets slut drabbades det av krig för att slutligen falla samman under första världskriget. På rikets ruiner ville dess förste president Kemal Atatürk skapa en turkisk nationalstat hemmahörande i Europa. Först 2002 kunde EU:s kriterier för medlemskap uppfyllas. I slutet av 2015 var det parlamentsval i Turkiet och nu är omvärldens intresse för Turkiets politiska utveckling mycket stort.

Ingmar Karlsson, civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och fil.kand. vid Göteborgs universitet, anställdes vid Utrikesdepartementet 1967. Under sina tidiga år tjänstgjorde han bl.a. i Bogota, Wien, Damaskus, Amman, Peking och Bonn. Från 1992 hade han särskilda uppdrag på UD och ställning som ambassadör. Åren 1997-2001 var han ambassadör i Prag och Bratislava. Därefter blev han generalkonsul i Istanbul under åren 2001-2008. Sedan 2009 är han Senior Fellow på Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds Universitet och Senior Research Fellow för Global Political Trends Center på Istanbul Kültür University.

2002 blev Ingmar Karlsson teologie hedersdoktor vid Lunds Universitet. Samma år fick han även Smålands Akademis Dag Hammarskjöldspris.

2007 fick han ett hedersdoktorat i filosofi vid universitetet i Växjö. Samma år tilldelades han även Sydsvenska Dagbladets Europapris.

2010 tilldelades han Kungliga vitterhetsakademins jetong i guld för ”ett inkännande författarskap som vidgat våra kunskaper om Europas och Mellanösterns folk och kulturer”.

2012 tilldelades han bokförlaget Natur & Kulturs Johan Hansson-pris.

Välkomna till en intressant och högaktuell kväll om Europa och turken !

Ingmar Karlsson
Diplomat och författare