Europas styvbarn

De små folken utan egen nation

17 september 2018
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
När kommunismen kollapsade och stater splittrades blev det tydligt att det aldrig funnits människor som betecknat sig som jugoslav, tjeckoslovak eller sovjetmedborgare. Däremot betecknade man sig som sloven, slovak, kroat, bosnjak, makedon, ukrainare, moldav, est, lett, litau och så vidare.

Samtidigt började också andra folkslag påminna om sin existens, sådana som saknar en autonom ställning i sina hemländer och sådana som saknar en egen nation som tillvaratar deras intressen. Det handlar om bretoner, cimbrer, elsassare, friser, furlaner, ladiner, rutener, vlacher, gagauzer, sorber och kasjuber.

Ingmar Karlsson berättar kunnigt och kåserande om några av Europas mer okända minoritetsfolk. Här står deras historia i centrum, deras språk, kultur och livaktighet i dagens moderna Europa. Med sinne för detaljer och stor kunskap om helheten skildras denna rika flora av folk.

Ingmar Karlsson är författare och f.d. diplomat, med lång tjänstgöring i främst Mellanöstern. Han har erhållit Småland Akademis Dag Hammarsköldspris, Sydsvenska Dagbladets Europapris och Natur & Kulturs Johan Hanssonpris. För sitt författarskap har han även erhållit två hedersdoktorat och tilldelats Vitterhetsakademiens pris för ett inkännande författarskap som vidgat våra kunskaper om Europas och Mellanösterns folk och kulturer.

Ingmar Karlsson är en mycket uppskattad föreläsare hos Clios vänner med tre tidigare välbesökta föreläsningar. Den senaste i mars 2016 då han föreläste om Europa och turken – betraktelser kring en komplicerad relation.

Välkomna till en spännande kväll om Europas styvbarn!

Ingmar Karlsson
Författare och f.d. diplomat