Furste av Norden

Kristian Tyrann och Stockholms blodbad

5 oktober 2021
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Stockholms blodbad ägde rum den 7-9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet. I Sverige därefter känd som Kristian Tyrann.

Vid den tiden fanns det inte ett land som hette Sverige. Allt var ett Skandinavien, med en högst bräcklig sammanhållning, där kungar gjorde anspråk på makten men ständigt fick spela under täcket med stormän, adel och kyrkan. Få historiska gestalter är så nedvärderade och baktalade som den danske kungen Kristian II vars livsöde skrevs av dem som tog över efter honom. Utmanövrerad av Gustav Vasa i Stockholm och i sitt eget Danmark avsatt av rådsherrarna.

Visst fanns hänsynslöshet och kall beräkning. Men också en tragisk person som kanske rent av var före sin tid. Som ville ge mer makt åt bönder och borgare, som var lärd och kunnig och tog tron på djupt allvar. Som kanske var alltför vek och tvehågsen för att axla den tyranniska manteln.

Erik Petersson är historiker och författare. Hans historiska böcker handlar om maktspelet i Norden under tidig modern tid, med bland annat Den skoningslöse: En biografi över Karl IX (2008), Vicekungen (2000) om Per Brahe och Maktspelerskan: Drottning Kristinas revolt (2011).  Furste av Norden utkom 2017 och fick lysande recensioner. Senast utkom Kungar. En världshistoria (2020).

Erik Petersson besökte Clios vänner i febr. 2014 med Maktspelerskan och i sept. 2015 med Den Skoningslöse.

Erik Petersson
Historiker och författare