Historien kring Slottsön i Göta Älv

+ Årsmöte

27 februari 2019
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Medlemmarna i Clios vänner kallas härmed till ordinarie årsmöte. Leif Gustafsson från Trollhättan berättar efter årsmötesförhandlingarna om ”Historien kring Slottsön i Göta Älv”

Ärenden enligt föreningens stadgar kommer att behandlas. Stadgarna finns tillgängliga på föreningens hemsida www.cliosvanner.nu.

Årsmöteshandlingarna kan erhållas genom mejl till cliosvanner@telia.com, eller genom brev till Clios vänner c/o Christer Löfqvist, Kristiansandsvägen 7, 461 73 Trollhättan.

Clios Vänner bjuder på smörgås och dryck. Anmäl därför din närvaro senast söndagen den 24 februari 2019 till cliosvanner@telia.com.

Du har väl inte missat att betala årets medlemsavgift?

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Leif Gustafsson
Författare