Hjalmar Branting

Hövdingen

13 oktober 2015
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Olle Svenning skildrar i sin bok ”Hövdingen Hjalmar Branting” den svenska socialdemokratins grundare och hans olika roller som tidningsman, fängelsekund, finansminister och senare statsminister. Efter första världskriget var Branting djupt engagerad i Nationernas förbund (föregångaren till FN). Han kallades ”den store europén” av en fransk tidskrift och fick ta emot av Nobels fredspris.

I sin biografi Hövdingen över Hjalmar Branting (Albert Bonniers förlag hösten 2014) tecknar han ett mångfacetterat porträtt över en man med många nyanser och motsättningar. Hans outtröttliga arbete för att på fredlig väg och under starkt motstånd från högern driva igenom sociala reformer och lika rösträtt för män och kvinnor har gjort honom till en av Sveriges mest framstående politiker genom tiderna.

Olle Svenning är författare och journalist. Han har skrivit ett tjugotal böcker. Han har skrivit ett tjugotal böcker, bland annat biografier om Göran Persson och Anna Lindh. Under Tage Erlanders tid arbetade han i statsrådsberedningen under statsminister Tage Erlander.

Välkomna till en intressant kväll om en av Sveriges mest framstående politiker genom tiderna !

2015-03-03
Svenska Akademien tilldelar Olle Svenning pris för sin biografi om Hjalmar Branting. Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Svenning ett extra pris på 100 000 kronor ur egna medel.

2014-12-02
Stiftelsen Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne delar årligen ut nio stipendier om 80 000 kronor. 2014 har juryn beslutat att belöna följande författare och konstnärer: Olle Svenning som författat ett standardverk i biografin Hövdingen om Hjalmar Branting.

Olle Svenning
Författare