Karl XII:s soldater i Norge

Breven som inte kom fram

7 februari 2019
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Få gestalter i den svenska historien är så omskrivna och omdebatterade som Karl XII. Hans namn är förknippat med berömda slag men är också förknippat med slutet för Sverige som stormakt. Karl XII stupade den 30 november 1718 i Fredrikshald i Norge.

Föreläsningen bygger till stor del på brev som svenska soldater skrev under kungens två sista fälttåg 1716 och 1718 i Norge. Men de här breven kom aldrig fram till Sverige. De beslagtogs av fiendearméerna och användes i spionaget. Peter Ullgren fokuserar på de enskilda soldaterna och deras syn på tillvaron.

Att Sverige i början av 1700-talet var en starkt militariserad stat framskymtar i breven. Det fanns misströstan över krigets utveckling men någon opposition mot kriget och kungen tycks inte funnits bland soldaterna. Sverige var en militärstat. Att kriga var det man gjorde, att kriga gav pengar, avancemang och framgång. Kungen fanns där som den stora ledaren och han hade en ikonisk status bland soldaterna. Han uppfattades nästan som en krigsgud. Så länge kungen marscherade kunde kriget gå vägen.

Peter Ullgren är docent i historia vid Lunds universitet och har efter flera år som universitetslektor övergått till att vara frilansande författare. Han har skrivit ett tiotal böcker med inriktning på stormaktstidens samhälle och kultur.

Hans bok, En makalös historia: Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall, nominerades 2015 till Årets bok om svensk historia av nättidningen Svensk Historia. I februari 2017 hade Clios vänner nöjet att höra honom föreläsa om Magnus Gabriel De la Gardie.

Välkomna till en spännande kväll om Karl XII:s soldater!

Peter Ullgren
Docent i historia