Karl XIV Johans fälttåg mot Norge

Sveriges senaste krig

11 februari 2015
18:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Lars Ericson Wolke
Filosofie doktor, historiker och författare