Korstågen

Européer i heligt krig under 500 år

7 november 2018
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag.

Korstågen för att befria Jerusalem ur de otrognas grepp blir en historia av misslyckanden och inbördes stridigheter mellan europeiska furstar. Krigshandlingar sker i hela mellanöstern och i Egypten. Under de följande århundradena förde de europeiska furstarna en lång rad krig i det som är dagens Europa. Inte minst betydelsefullt är alla de krig som bedrevs i dagens Portugal och Spanien. Korståg bedrevs även i norra Europa av danska och tyska kungar. Även från Sverige utgick korståg till områden i Baltikum och dagens Finland.

De religiöst sanktionerade fälttågen gav upphov till den oförsonliga bilden av islam som kättersk och våldsam, men också till de första vetenskapliga studierna i Europa av islam som religion. Kurt Villads Jensens bok Korstågen – européer i heligt krig under 500 år är den första skandinaviska översikten över alla medeltida korståg.

Kurt Villads Jensen är en dansk historiker som nu är verksam som professor i historia vid Stockholms Universitet. Tidigare var han bl.a. redaktör för Den Store Danske Encyklopedi. Hans forskning är inriktad på krig, kyrkoliv och kulturmönster under medeltiden, med särskilt fokus på korstågen.

Välkomna till en spännande kväll om Korstågen!

Kurt Villads Jensen
Professor i medeltidshistoria och författare