Kristna vikingar i Varnhem

Utgrävningen av Katas mäktiga gård

10 april 2019
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologer gjort sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet.

Utgrävningsfynden berättar om platsen från vikingatiden och längre tillbaka under järnåldern. På höjden precis bakom klosterruinen i Varnhem fann museets arkeologer ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor. Den första träkyrkan byggdes på 900-talet som en privat gårdskyrka på storgodset Varnhem. Träkyrkan byggdes snart om till en stenkyrka. Till denna hörde en krypta som kanske är Sveriges äldsta bevarade rum!

Här finns också en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet. Gravplatsen runt om rymmer flera tusen gravar av vilka drygt 300 har undersökts. Här började man begrava sina döda enligt kristet gravskick redan på 900-talet första hälft vilket är sensationellt tidiga dateringar!

De spännande fynden gör att Västergötlands historia delvis fått skrivas om. Kristnandet av Västergötland skedde flera generationer före Olof Skötkonungs dop i Husaby som enligt traditionen ägde rum i början av 1000-talet.

Runt omkring ligger de äldre gravhögarna från järnåldern som visar att gårdens historia går långt tillbaka i forntiden. Platsen kallas Kata Gård efter den kvinna som härskade på storgården under vikingatidens slutskede.

Maria Vretemark är fil.dr. och 1:e antikvarie vid Västergötlands Museum i Skara. Hon har bl.a. lett utgrävningarna i Varnhem. Hon är även författare till ett 10-tal böcker inom hennes område arkeologi.

Maria Vretemark kommer att vara guide vid vår Historiska Resa till Katas gård och Västergötlands Museum 4 maj.

Välkomna till en mycket intressant kväll om de Kristna vikingarna i Varnhem!

Maria Vretemark
Filosofie doktor och 1:e antikvarie