Kvinnor får röst

- kamp, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse

6 mars 2018
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Med 1918 års rösträttsreform fick Sveriges kvinnor rösträtt och med den föddes den svenska demokratin. Men inte utan politisk strid.

Svenska rösträttskvinnor krossade inga fönsterrutor och brände inga byggnader. De ville inte framstå som bråkstakar som de engelska suffragetterna. De uppträdde i stället på ett svenskt lagom sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, organiserade sig, skrev dagordningar och begärde ordet. Men det fanns radikala rebeller även här.

Christina Florin har följt sex ledande aktivister genom de omfattande brevsamlingar som finns efterlämnade i arkiven. Breven ger inblickar i nya sidor av den politiska kampen liksom i det privata livet, familjens, vännernas och äkta männens betydelse för byggande av rörelsen.

Christina Florin är professor emeritus i kvinnohistoria och räknas till en av pionjärerna inom svensk forskning gällande kvinnlig rösträtt. Hennes forskning ligger bl.a. till grund för SVT dokumentären Kvinnorna på Fröken Frimans tid.

Välkomna till en intressant kväll om kvinnornas rösträttsrörelse!

Christina Florin
Professor emerita i kvinnohistoria