Nyupptäckta motiv på Hällmålningen i Tumlehed

avslöjar sjöfart på stenåldern + Årsmöte 2020

25 februari 2020
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Med hjälp av ny teknik har målningen daterats till mellan 4200 – 2500 år före vår tideräkning. Den målades av långväga gäster som kommit med sina båtar till västkusten för att jaga säl och val.

Ärenden enligt föreningens stadgar kommer att behandlas. Stadgarna finns tillgängliga på föreningens hemsida www.cliosvanner.nu.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder Clios vänner på smörgås och dryck. Vi lyssnar till Fredrik Frykman Markurth, arkeologistudent vid Göteborgs Universitet som berättar om Nyupptäckta motiv på hällmålningen i Tumlehed avslöjar sjöfart på stenåldern.

Årsmöteshandlingarna kan erhållas genom mejl till cliosvanner@telia.com, eller genom brev till Clios vänner, c/o Ulla Björnheden, Nygatan 28, 462 30 Vänersborg.

Clios vänner bjuder på smörgås och dryck. Anmäl därför din närvaro genom mejl till cliosvanner@telia.com senast torsdagen den 20 februari 2020 till cliosvanner@telia.com.

Du har väl inte missat att betala årets medlemsavgift?

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Fredrik Frykman Markurth
Arkeologistudent