Strindberg

Lite djävul, lite ängel

6 december 2012
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Eivor Martinus Carlsson