Svarta havet

i Rysslands historia

10 november 2015
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Föreläsningen ”Svarta havet i Rysslands historia” tar avstamp i Rysslands annektering av halvön Krim år 2014.

Dagens problem diskuteras mot bakgrund av Rysslands roll i Svartahavsområdet vid tiden för kristnandet av den första ryska staten på 900-talet, under tsarperioden, under sovjettiden och fram till dagens ryska politik.

Kristian Gerner är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Hans forskningsområde är historia, politik och kultur i Ryssland och Centraleuropa.
Hans senaste skrifter är Ryssland – en europeisk civilisationshistoria (Historiska Media 2011, pocketbok 2015) och ”Lavrentij Beria och EU:s födelse – en historisk återblick” i Vad hade hänt om? Åtta kontrafaktiska historier. (Kristian Gerner, redaktör, Historiska Media 2015).

Välkomna till en intressant kväll om Svarta Havet i Rysslands historia !

Kristian Gerner gav 2011 ut Ryssland – en europeisk civilisationshistoria.
I Ryssland – en europeisk civilisationshistoria berättar rysslandsexperten Kristian Gerner om det stora landet i öst. Med en kombination av skarpa analyser och personliga betraktelser skildrar han utvecklingen från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering. Här framträder en stats brokiga historia som å ena sidan känns europeisk och liknar vår egen, å andra sidan är helt okänd och främmande.

»Lysande!« Per T. Ohlsson, Sydsvenskan
»En mycket läsvärd bok« Upsala Nya Tidning
»Gerners bok blir säkert ett standardverk för lång tid framöver.« Populär Historia
En gedigen och modern framställning om rysk historia!

Vad hade hänt om … utgiven 2015
I boken berättar åtta framstående historiker och journalister om vad som hade kunnat hända om historien tagit en annan vändning. Resultatet blir en tankeväckande skildring av avgörande skeenden i vår historia.

Kristian Gerner
Filosofie doktor, historiker och författare