Svenska språket förr och nu

Historia och utveckling

2 december 2019
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
När vi pratar om det svenska språket och dess historia är det nästan alltid det skrivna standardspråket vi menar. Men också det talade språket, de olika dialekterna, har förstås sin historia, även om denna historia – i brist på äldre källor – är svårare att spåra långt tillbaka i tiden.

I Erik Magnussons Petzells föredrag diskuterar han de olika perspektiv på nationell språkhistoria (exempelvis  svensk) som man som språkforskare kan anlägga. Han vill visa att standardspråksperspektivet och dialektperspektivet mycket väl låter sig kombineras, och att det förenade perspektivet rentav kan leda till nya insikter om språklig förändring.

Erik Magnusson Petzell är docent i nordiska språk och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Hans forskning rör grammatisk variation i både äldre svenska och sentida dialekter. I P4 Göteborg svarar han på lyssnarnas språkfrågor på onsdagseftermiddagarna.

Erik Magnusson Petzell
Docent i nordiska språk