Trollhättan 100 år

Från sågverk till industristad

20 september 2016
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Henrik Olsson är historiker på Innovatum i Trollhättan. Han har en bakgrund från Göteborgs universitet där han disputerade 1998. På Innovatum arbetar Henrik Olsson med kulturarvsutveckling och kulturturism både i Trollhättan och Västra Götaland. Hans specialitet är industrisamhällets historia och den genomgripande förändring som den inneburit i Trollhättan, Sverige och världen.

Föredraget tar sin utgångspunkt i industrialiseringens betydelse för samhällsutvecklingen och beskriver hur Trollhättans framväxt varit en del av denna. När Trollhättan nu fyller 100 år som stad finns det anledning att reflektera över hur staden utvecklats och vad som varit betydelsefullt för att forma den stad vi nu lever i. Henrik Olsson tar upp ett antal händelser och perspektiv som varit viktiga för Trollhättan och ställer frågor om historiens betydelse idag.

Henrik Olsson
Historiker