Trollhätte Kanal – historia och framtid

+ Årsmöte 2018

27 februari 2018
18:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Medlemmarna i Clios vänner kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Bertil Hallman från Trafikverket berättar efter årsmötesförhandlingarna om Trollhätte Kanal – historia och framtid.

Ärenden enligt föreningens stadgar kommer att behandlas. Stadgarna finns tillgängliga på föreningens hemsida www.cliosvanner.nu.

Årsmöteshandlingarna kan erhållas genom mejl till cliosvanner@telia.com, eller genom brev till Clios vänner c/o Christer Löfqvist, Kristiansandsvägen 7, 461 73 Trollhättan.

Clios vänner bjuder på smörgås och dryck. Anmäl därför din närvaro genom mejl till cliosvanner@telia.com.

Du har väl inte glömt att betala årets medlemsavgift?

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Bertil Hallman
Projektledare