Tusen år i Uppåkra

- en järnåldersmetropols uppgång och fall

8 februari 2023
19:00
Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan
Strax utanför Lund döljer sig under marken resterna av en världsunik järnåldersbosättning.

I Uppåkra breder odlingsfälten ut sig över den skånska slätten. Men i över tusen år fanns här ett rikt maktcentrum stort som en stad, med hövdingahall, tempel och mängder av hantverkshus och gårdar. Det var en unik plats i den skandinaviska järnålderns historia, betydligt större än de mer kända Birka och Hedeby, med långväga kontakter ut i världen. Än har bara ett par promille av området grävts ut, ändå har fantastiska fynd hittats som förändrar vår syn på historien.

En plats som troligen beboddes strax före vår tideräknings början och som hade sin storhetstid under folkvandringstid och vendeltid för att sedan försvinna ur historien. År 1990 fanns inte Uppåkra med på arkeologins karta över makt i sydskandinavien omkring år 500. Snart trettio år av organiserat metallsökeri och små fokuserade utgrävningar har alstrat oräkneliga exklusiva fynd, en hyllmeter med vetenskapliga publikationer och stark kunskapstillväxt. I dag finns det få platser som är mera självklara på den kartan.

Dick Harrison tar med oss på en spännande resa bland fornfynd från förkristen tid. Han berättar om staden som försvann och föll i glömska och ger samtidigt en levande bild av livet i Norden, så som det såg ut på sagornas och hjältedikternas tid – från förromersk järnålder till vikingatid. Men Dick Harrison skildrar inte bara Uppåkra, som den historiska platsen heter i våra dagar, han tar oss även med på en historisk resa i övriga Europa för att förklara och levandegöra platsen i Skåne.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och flerfaldigt prisbelönad. Han är en mycket produktiv författare av historisk litteratur och hans senaste bok utkom 30 mars 2022 och heter Tusen år i Uppåkra. En järnåldersmetropols uppgång och fall.

Dick Harrison
Historiker och författare