Vikingaliv

Från hedniska sierskor till beresta pilgrimer

19 januari 2015
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Kristina Ekero Eriksson
Vetenskapsjournalist