Vikingatidens härskare

Fantastiska arkeologiska fynd ligger till grund för nya bilder av vikingatiden

19 mars 2014
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Anna Lihammer
Filosofie doktor