Styrelse 2024

för föreningen Clios vänner

Ordförande
Christer Löfqvist
Tel. 070-53 64 600
E-post

Vice Ordförande
Sten-Åke Gustafsson
Tel. 070-51 28 849
E-post

Sekreterare
Ulla Björnheden
Tel. 076-13 61 345
E-post

Kassör
Leif Mowitz
Tel. 076-05 03 350
E-post

Ledamot
Robert Aronsson
Tel. 070-91 05 122
E-post

Ledamot
Lennart Holm
Tel. 070-27 73 427
E-post

Ledamot
Barbro Prästbacka
Tel. 070-21 74 946
E-post

Ledamot
Lisbeth Staffansson
Tel. 073-61 81 598
E-post

Ledamot
Birgit Bratt
Tel. 070-51 53 607
E-post

Suppleant
Juha Väisänen
Tel. 070-81 35 597
E-post

Suppleant
Lars Jonsson
Tel. 070-52 49 768
E-post

Revisorer och valberedning

Revisor
Bodil Johansson
Tel. 076-16 11 466
E-post

Revisor
Lars Falck

Suppleant
Anders Hermansson

Valberedning
Claes Wennerberg
Tel. 076-39 26 550
E-post

Valberedning
Kent Carlsson