Vem var Clio?

Klio, grekiska Κλειώ, latin CLIO, var i grekisk mytologi en av de nio muserna och ansågs vara hjältediktningens, retorikens och framförallt historieskrivningens beskyddarinna.

Det fanns en bokklubb med historisk litteratur med namnet Clio. Den startade 1987 – samma år som vår förening. Den är nu ombildad till en mötesplats för historieintresserade. I övrigt har vi ingenting gemensamt förutom vårt intresse för historia. Sedan 2012 finns i Lund den Historiska studentföreningen Klio.

Clios vänner tillhör inte någon riksorganisation men vi samarbetar med Studiefrämjandet.