Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen för historiska föreningen Clios vänner i Trollhättan (863000-7543) ger följande berättelse för 2022, föreningens trettiosjätte verksamhetsår. Clios vänner är en lokal, fristående, ideell förening som inte tillhör någon riksorganisation men samarbetar med Studiefrämjandet för viss administration.

Även under 2022 tvingades vi ställa in föreläsningar med anledning av smittspridning orsakad av viruset Covid-19. Först under mars 2022 gavs vi möjlighet att inleda årets verksamhet. Trots det förkortade året kunde vi genomföra åtta föreläsningar och en historisk resa.

I september höll föreningen sin första föreläsning i de nyrenoverade lokalerna i Parkhallen som ligger i Trollhättans nya stadspark, tidigare Folkets Park och Lunnen.

Medlemmar

Föreningen har under året haft 565 medlemmar. Antalet medlemmar har under året minskat med 105 – en minskning med ca 16%.   

Styrelse

Ordförande: Christer Löfqvist
Vice ordförande: Sten-Åke Gustafsson
Sekreterare: Ulla Björnheden

Kassör: Leif Mowitz
Övriga ledamöter: Robert Aronsson, Lennart Holm, Barbro Prästbacka, Lisbeth Staffansson och Juha Väisänen
Suppleanter: Birgit Bratt och Lars Jonsson

REVISORER
Ordinarie
: Bodil Johansson och Gun Häggström
Suppleant: Anders Hermansson

VALBEREDNING
Claes Wennerberg och Kent Carlsson

 

Styrelsen har under året haft 10 sammanträden.

Historisk afton

Åtta föreläsningar har anordnats med följande deltagarantal. Totalt uppgick deltagarantalet till 1153 personer.

Mars – 162 deltagare
Den globale vikingen – handel, plundring och kolonisation. Kristina Ekero Eriksson

April – 188 deltagare
Ingenjörerna. Gunnar Wetterberg

Maj – 92 deltagare
Gabriele D’Annunzio och fascismens födelse. Magnus Bärtås och Fredrik Ekman

Augusti – 143 deltagare
Nordiska sjuårskriget 1563 – 1570. Katarina Harrison Lindbergh

September – 212 deltagare
Sovjetunionens återuppståndelse och kriget i Ukraina. Kristian Gerner

Oktober – 86 deltagare
Herman Friedländer – en svensk judiskt historia. Johan Schück

November – 144 deltagare

Vallonerna lade grunden till svensk järnhantering. Anders Herou

November – 126 deltagare

Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen. Börje Ljunggren

HISTORISK RESA
I maj gick vår tredje Historiska Resa till Lödöse, Gräfsnäs och Alingsås.

Årsmöte 2022 – 61 deltagare
I februari hölls föreningens årsmöte. Per-Gunnar Modigh berättade om Stridsberg & Biörck och Vårvik i Trollhättans historia.

Nyhetsbrev – 855 prenumeranter
Sänds via MailChimp till medlemmar som lämnat e-postadress och till ytterligare 355 personer som tecknat sig för vårt nyhetsbrev.

GDPR

Information om föreningens hantering av medlemsdata sker genom vår uppdaterade hemsida.

Ekonomi
Hänvisar till separat rapport.

Föreningen har erhållit stöd från Trollhättans Stad, Trestad Laser AB, GKN Aerospace Sweden AB, Stavre Center Livs AB (Jätten), Tryckeri JustNu, TTELA och Studiefrämjandet.

Styrelsens förhoppning är att verksamheten normaliseras under våren 2023 med högt deltagande,

Trollhättan den 2 februari 2023

Styrelsen för Clios vänner
Christer Löfqvist
Sten-Åke Gustafsson
Ulla Björnheden
Robert Aronsson
Lennart Holm
Leif Mowitz
Barbro Prästbacka
Lisbeth Staffansson
Juha Väisänen