8 maj 2024
Martin Gelin
Journalist och författare
9 september 2014
Conny Mithander
6 mars 2018
Christina Florin
Professor emerita i kvinnohistoria
20 september 2016
Henrik Olsson
Historiker
11 september 2012
Kristian Gerner
Professor
21 januari 2020
Wilhelm Agrell
Professor i underrättelseanalys
19 april 2023
Erik Hallberg
Universitetslektor och historiker
27 februari 2019
Leif Gustafsson
Författare
12 oktober 2016
Jonas Cederquist
Författare och journalist
10 oktober 2012
Claes-Göran Wetterholm
7 november 2018
Kurt Villads Jensen
Professor i medeltidshistoria och författare
8 november 2016
Fredrik Charpentier Ljungqvist
Filosofie doktor
14 februari 2020
Christopher O'Regan
Historiker och författare
8 februari 2018
Aron Erstorp
Indendent vid Armémuseum
6 december 2016
Nils Erik Forsgård
Författare och docent i idéhistoria
3 december 2014
Jan Ingar Thon
Religionshistoriker
6 december 2012
Eivor Martinus Carlsson
11 april 2022
Gunnar Wetterberg
Historiker och författare
5 september 2023
Henrik Berggren
Historiker, författare och journalist
17 januari 2017
Carolin Johansson
Egyptolog
19 januari 2015
Kristina Ekero Eriksson
Vetenskapsjournalist
29 januari 2013
Sten Rylander
F.d. ambassadör
10 april 2019
Maria Vretemark
Filosofie doktor och 1:e antikvarie
2 december 2021
Tomas Andersson
Historiker och författare
25 september 2023
Tomas Andersson
Historiker och författare
8 februari 2017
Peter Ullgren
Författare och historiker
11 februari 2015
Lars Ericson Wolke
Filosofie doktor, historiker och författare
13 februari 2013
Kjell Albin Abrahamsson
Utlandskorrespondent
4 maj 2019
Clios vänner
21 mars 2022
Kristina Ekero Eriksson
Vetenskapsjournalist och författare
5 september 2024
Herman Lindqvist
Journalist och författare
10 april 2018
Ola Larsmo
Författare och kulturjournalist
9 mars 2017
Maja Hagerman
Journalist, författare och TV-producent
9 mars 2015
Tomas Blom
Författare
20 mars 2013
Allan Sandström
Teolog och författare
26 augusti 2021
Anna Lihammer och Ted Hesselbom
Arkeolog resp. museichef
30 november 2022
Börje Ljunggren
Statsvetare och diplomat
9 november 2023
Bitte Hammargren
Journalist och författare
27 april 2017
Erik Åsard
Professor i nordamerikastudier
13 april 2015
Niklas Zetterling
Författare och militärhistoriker
18 april 2013
Niklas Zetterling
Författare
10 november 2021
Karin Tegenborg Falkdalen
Historiker och författare
29 augusti 2022
Katarina Harrison Lindbergh
Författare och föreläsare
18 oktober 2023
Tobias Berglund och Niclas Sennerteg
Historiker och journalist samt författare
27 februari 2018
Bertil Hallman
Projektledare
5 december 2017
Bengt Liljegren
Adjunkt, historiker och författare
15 september 2016
Erik Petersson
Historiker och författare
12 september 2013
Ove Bring
Professor emeritus
5 oktober 2021
Erik Petersson
Historiker och författare
11 maj 2022
Magnus Bärtås och Fredrik Ekman
Konstnär, filmare och författare
28 november 2023
Eva Helen Ulvros
Professor och författare
17 september 2018
Ingmar Karlsson
Författare och f.d. diplomat
7 november 2017
Stig Fredrikson
Journalist och utrikeskorrespondent
13 oktober 2015
Olle Svenning
Författare
16 oktober 2013
Henrik Arnstad
Journalist och författare
20 oktober 2021
Henrik Berggren
Historiker, författare och journalist
18 januari 2024
Erik Petersson
Historiker och författare
4 december 2018
Anna Larsdotter
Journalist och författare
11 oktober 2017
Dick Harrison
Författare och historieprofessor
10 november 2015
Kristian Gerner
Filosofie doktor, historiker och författare
6 november 2013
Erik Åsard
Professor emeritus
7 september 2021
Allan Klynne
Historiker och författare
13 september 2022
Kristian Gerner
Historiker och författare
18 mars 2024
Malcolm Dixelius
Journalist och författare
4 mars 2019
Anders Johansson
Journalist och författare
21 september 2017
Anders Johnson
Författare och näringslivshistoriker
8 december 2015
Allan Johansson
Författare och lokalhistoriker
2 december 2013
Ingrid Carlberg
Författare och journalist
16 september 2019
Bengt Liljegren
Historiker och författare
17 januari 2023
Herman Lindqvist
Journalist och författare
6 februari 2024
Ingrid Carlberg
Journalist och författare
7 februari 2019
Peter Ullgren
Docent i historia
18 januari 2016
Michael Azar
Professor i idé- och lärdomshistoria
25 januari 2012
Monica Braw
Filosofie doktor
5 november 2019
Magnus Västerbro
Författare och journalist
8 februari 2023
Dick Harrison
Historiker och författare
3 april 2024
Ida Östenberg
Professor och antikhistoriker
18 januari 2018
Anna-Lena Gerdin
Arkeolog och författare
10 februari 2016
Karin Bojs
Vetenskapsjournalist och författare
12 februari 2014
Erik Petersson
Historiker, författare och universitetslärare
25 september 2019
Kristina Kappelin
Journalist och författare
18 oktober 2022
Johan Schück
Ekonomijournalist och författare
8 maj 2024
Martin Gelin
Journalist och författare
10 oktober 2018
Herman Lindqvist
Journalist och författare
8 mars 2016
Ingmar Karlsson
Diplomat och författare
22 mars 2012
Bengt Liljegren
Adjunkt, historiker och författare
2 december 2019
Erik Magnusson Petzell
Docent i nordiska språk
10 november 2022
Anders Herou
Ordf. Sällskapet Vallonättlingar
15 januari 2019
Carl Jan Granqvist
Professor emeritus i matkonst
13 april 2016
Ove Bring
Professor emeritus i internationell rätt