Nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet 2022-01-11. Länk!

Igår meddelades nya strängare restriktioner med anledning av den kraftigt ökande smittan i samhället. Restriktionerna träder i kraft imorgon onsdag.

Med anledning därav ställs föreläsningen Ingenjörerna med Gunnar Wetterberg in och flyttas till ett senare datum då vi med större säkerhet för oss alla kan genomföra föreläsningen. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Vill du få information om kommande föreläsningar? 

Våra nyhetsbrev, som vi sänder med e-post till medlemmar och övriga som anmält intresse, innehåller information om aktuella föreläsningar och aktuell föreningsinformation.

Anmäl dig här genom att ange ditt namn och e-postadress:

* = Obligatoriska uppgifter

E-postadressen kommer enbart att användas för information till dig om vår verksamhet och kommer inte att användas på annat sätt.

Tidigare utgivna nyhetsbrev finns tillgängliga under Arkiv > Nyhetsbrev.