Programförslag

Programförslag

Idéer och tips är värdefulla för oss!

Hör av dig till oss med tips på föreläsare och deras ämne. Ge oss gärna även tips på kommande historiska resor.

Vi är även nyfikna på hur du upplever våra arrangemang. Återkom gärna med dina synpunkter och tips på förbättringar!

Föreningen strävar efter ett brett urval och en allsidig belysning av historiska händelser, skeenden och personer och sätter gärna in dem i aktuellt samhällsperspektiv.

Det finns flera föreningar för lokalhistoria varför vi avstår från den delen av historien.

* = Obligatoriska uppgifter