Stöd vår förening

Stöd vår förening

Clios vänner är en ideell kulturförening som med frivilliga krafter driver och utvecklar en för vår tid angelägen verksamhet. Vårt valspråk är Historia facit hominem (Historien gör människan).

För att ytterligare kunna öka intresset för och kunskapen om olika historiska skeenden behöver vi nu fler aktiva såväl historieintresserade personer som samarbetspartners.

Det finns många möjligheter. Allt från praktiskt hjälp vid och i anslutning till alla våra arrangemang till hjälp med exempelvis utformning och genomförande av vår information till medlemmar och publik. Det kan gälla såväl kortare insatser som längre i arbetsgrupper eller i styrelse. 

Har du ett företag kan det gälla såväl ekonomiskt som praktiskt stöd.

Skriv ett mejl till cliosvanner@telia.com med namn och telefonnummer så ringer vi upp!

Ditt stöd behövs!