Baltikums befrielse

1918 - 1920

18 oktober 2023
19:00
Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan
I slutet av 1918 uppstod de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen ur spillrorna av det sönderfallande ryska imperiet. Bara veckor senare invaderades de av den ryska bolsjevikregimens arméer som samtidigt var involverade i det blodiga ryska inbördeskriget.

Under de grymma befrielsekrigen, som kom att pågå ända till 1920, blev Baltikum en politisk och militär spelplan för stormakter som Storbritannien, Tyskland och Frankrike – samt för den kompromisslösa ryska kampen mellan röda och vita.

Även frivilliga svenskar och andra skandinaver engagerade sig på båda sidor – däribland ”Amaltheamannen” Anton Nilson hos de röda och den svenske officeren Enar Lundborg i den estniska armén och senare hos de vita ryska styrkorna. Baltikum blev emellertid också en kuvös för de beryktade tyska frikårerna, i vars mylla rottrådarna till den tyska nationalsocialismen växte fram.

”Ett drygt år efter inledningen på det ryska anfallskriget i Ukraina framstår därför den länge bortglömda period som Tobias Berglund och Niclas Sennerteg lyfter fram som skrämmande aktuell”  – Wilhelm Agrell

”Det sägs ibland att den värsta försyndelsen ett litet land kan begå är att ligga på fel ställe. Detta öde har gång på gång drabbat de baltiska staterna, och förmodligen inte för sista gången. Ett land kan ändra mycket, men inte sin strategiska betydelse i andras ögon”  – Tobias Berglund och Niclas Sennerteg

Tobias Berglund och Niclas Sennertegs bok om Baltikums befrielse utkom 2023-03-10.

Tobias Berglund är forskare i modern politisk historia vid Uppsala Universitet och författare. Har tidigare varit verksam vid bland annat University of California i Berkeley.

Niclas Sennerteg är författare och journalist, verksam på Borås Tidning och har även arbetat på Sveriges Radio i många år. Han skriver ofta artiklar för tidskrifterna Populär Historia, Allt om Historia samt Militär Historia. I sitt författarskap fokuserar han ofta på Tyskland under andra världskriget samt förintelsen.

År 2014 tilldelades Niclas Sennerteg ett icke sökbart stipendium på 100 000 kronor av Stiftelsen Natur & Kultur. År 2018 tilldelades Niclas Sennerteg och Tobias Berglund ett pris av Svenska Litteratursällskapet i Finland för boken Finska inbördeskriget.

Tobias Berglund och Niclas Sennerteg
Historiker och journalist samt författare