Program 2024

18 januari 2024
Erik Petersson
Historiker och författare
6 februari 2024
Ingrid Carlberg
Journalist och författare
18 mars 2024
Malcolm Dixelius
Journalist och författare
3 april 2024
Ida Östenberg
Professor och antikhistoriker
8 maj 2024
Martin Gelin
Journalist och författare
5 september 2024
Herman Lindqvist
Journalist och författare