Drottning Margaretas dröm

- ett enat Norden

18 januari 2024
19:00
Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan
1300-talet var kaotiskt. I spåren av klimatförändringar och pest hade den politiska ordningen rämnat i Europa. De tre rikena i Norden utsattes för allt större påfrestningar, utifrån och inifrån.

In i den här världen föddes Margareta, Valdemar Atterdags yngsta dotter, som kom att personifiera föreningen av Norden – uppvuxen i danska riket och gift med den norske kungen som just förlorat sin svenska krona. Som förmyndare för sin son gjorde hon allt för att jämna hans väg mot de tre kronorna, men ödet ville annorlunda. Strax stod hon ensam kvar, utan man och barn, med en dröm som levde kvar bara genom henne: ett enat Norden.

Omgiven av motståndare – från Hansan via kejsaren till kung Albrekt – tycktes utsikterna minimala för henne att nå sitt mål. Som bekant kunde hon till sist en julidag 1397 rida ut ur Kalmar jämte sin adoptivson, unionskungen Erik. Hur gick vägen dit?

I denna första biografi över Margareta på flera årtionden får vi se hur politiskt spel, släktskap, kön, personlig initiativkraft och slump gjorde att en människa kunde förverkliga sin dröm och samtidigt förändra Nordens historia.

Erik Petersson är filosofie doktor i historia och har skrivit många böcker om nordiska regenter. Han besökte Clios vänner 2014 med Maktspelerskan – drottning Kristina och vägen till Rom, 2015 med Den skoningslöse – Karl IX:s liv och väg till kronan samt 2021 med Furste av Norden – Kristian Tyrann och Stockholms blodbad. Hans senaste bok Drottning Margaretas dröm utkom 15 september 2023.

Han erhöll 2019 Johan Lundblads pris som instiftades 2013 av Svenska Akademien för att belöna ”ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi”.

Erik Petersson
Historiker och författare