Ingenjörerna senareläggs! Nytt datum ännu ej klart.

14 February 2022
Magnus Bärtås och Fredrik Ekman
Konstnär resp. musikdramatiker
21 mars 2022
Kristina Ekero Eriksson
Vetenskapsjournalist och författare
21 april 2022
Börje Ljunggren
Statsvetare och diplomat
14 maj 2022
Clios vänner
29 augusti 2022
Katarina Harrison Lindbergh
Författare och föreläsare