18 oktober 2022
Johan Schück
Ekonomijournalist och författare
10 november 2022
Anders Herou
Ordf. Sällskapet Vallonättlingar
30 november 2022
Börje Ljunggren
Statsvetare och diplomat
17 januari 2023
Herman Lindqvist
Journalist och författare
8 februari 2023
Dick Harrison
Historiker och författare