18 oktober 2023
Tobias Berglund och Niclas Sennerteg
Historiker och journalist samt författare
9 november 2023
Bitte Hammargren
Journalist och författare
28 november 2023
Eva Helen Ulvros
Professor och författare
18 januari 2024
Erik Petersson
Historiker och författare
5 september 2024
Herman Lindqvist
Journalist och författare