Om GDPR

Om GDPR

Föreningens hantering av personuppgifter - GDPR.

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR (Global Data Protection Regulation) i Sverige.

Reglerna ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PuL. Avsikten är att ytterligare skydda den personliga integriteten. Det är viktigt för oss att våra medlemmar och prenumeranter av nyhetsbrev känner sig trygga i att vi hanterar vars och ens personuppgifter med största omsorg och i enlighet med gällande lagstiftning.

Som medlem i föreningen finns i vårt register namn, adress och e-postadress. Som prenumerant av vårt nyhetsbrev finns namn och e-postadress. Vi hoppas att du accepterar att vi har dessa uppgifter även fortsättningsvis.

Om du inte önskar kvarstå i vårt medlems- eller prenumerantregister eller vill ändra på någon uppgift ber vi dig meddela oss genom e-post till cliosvanner@telia.com