Föreningens tillkomst

Föreningens tillkomst

Clios vänner bildades 1987 i Trollhättan som en gymnasieförening för historiskt intresserade. Man samlades först för att höra föredrag av de egna medlemmarna. Första ordföranden var gymnasisten Pierre Hernvall och övriga stiftare var Mikael Nordberg, adjunkt Tomas Petrov och lektor Bengt Nord. Den senare var från starten sekreterare och sedan under flera år ordförande. Nord efterträddes av Axel Leissner fram till år 1999 då Tomas Petrov blev ordförande. Petrov avgick sedan som ordförande 2020. Redan tidigt inbjöds allmänheten till sammankomsterna och till medlemskap samtidigt som externa föreläsare inbjöds.

Under de år som diskussionen om ”Svearikets vagga” och västgötaskolan var som mest intensiv, med debatter och föredrag, samlades en stor publik. Bland tidiga föredragshållare var ”svensk historieforsknings nestor” professor Erik Lönnroth.

Publikmässigt fick föreningen ett verkligt genombrott genom besök av Herman Lindqvist som vid flera tillfällen drog mer än fullsatta hus. Då hade redan de ”Historiska aftnarna” flyttats över till Hebeteatern i Folkets Hus Kulturhuset med ca 400 platser.

Föreningen har alltsedan dess kunnat erbjuda medlemmar och övrig publik historiska föreläsningar av hög kvalitet med kunniga och spännande föreläsare. 

Ämnena har sträckt sig över alla tidsepoker med en strävan efter att sätta in dem i aktuellt tidsperspektiv. Alla våra föreläsare och föreläsningar finns att hämta under Föreläsningar.  

Från 2012 använde vi Cliosalen i Folkets Hus Kulturhuset men från hösten 2018 kunde vi återvända till Hebeteatern.

Efter Trollhättans Stads ombyggnad av Folkets Park och Lunnen till stadens nya stadspark arrangeras föreläsningarna  fr.o.m. september 2022 i Parkhallen, Folkets Park.

2018 arrangerade vi vår första ”Historiska resa” som varje år går till historiskt intressanta platser i Västsverige.

Idag har föreningen cirka 550 betalande medlemmar. Därtill finns ytterligare 400 prenumeranter av vårt nyhetsbrev.

Clios vänner i Trollhättan är en av landets största historiska föreningar när det gäller publik och medlemstal.