Föreläsningar

Föreläsningar

Välkomna till Historisk Afton med Clios vänner!

Föreningen arrangerar populärhistoriska föreläsningar med syfte att att vidga intresset för och kunskapen om historiska händelser, skeenden och personer och att gärna sätta in dem i aktuellt samhällsperspektiv. Vi strävar efter ett brett urval och en allsidig belysning. Clios vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden historisk förening öppen för alla.

Vi arrangerar normalt nio föreläsningar per år (fyra på våren och fem på hösten). I mars 2020 tvingades vi pausa verksamheten. Efter återstarten i augusti 2021, arrangerade vi under hösten sex föreläsningar. Under 2022 planerar vi att återigen genomföra nio föreläsningar med start den 21 mars.

Föreläsningarna hölls t.o.m. augusti 2022 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan. Fr.o.m. september 2022 arrangeras föreläsningarna i Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan.

Start alltid klockan 19.00 !

Föreläsningarna varar till senast 20.30. Efter varje föreläsning arrangerar vi en Eftersittning med smörgås, kaffe eller te, där du i lugn miljö får möjlighet att ställa frågor och samtala med föreläsaren. Platserna till eftersittningen är begränsade och anmälan till denna ska, för förtäringens skull, ske i god tid i förväg. Du betalar endast vårt självkostnad för denna förtäring. Senaste dag för att anmäla sig för eftersittning framgår av vårt nyhetsbrev inför föreläsningen.

Entréavgiften till föreläsningarna är för våra medlemmar 70 kr och för övriga 120 kr. Är du inte medlem kan medlemskap lösas i kassan i Parkhallens entré. Vi erbjuder även Årskort som förutom fri entré till årets alla föreläsningar även inkluderar medlemskap och rabatt på avgiften för vår historiska resa. Du slipper då även köer till våra entrékassor. 

Föreningen har sedan starten 1987 haft 268 föreläsningar med 207 föreläsare. Vi har varit väldigt lyckosamma med att kunna erbjuda föreläsningar med föreläsare med hög kvalitet och kunskap om sitt ämne. Ta gärna del av våra historiska föreläsningar och föreläsare 1987 – 2021!

Vi affischerar vid varje tillfälle och föreläsningarna presenteras i annonser och notiser i TTELA, på vår Facebooksida och via vårt Nyhetsbrev.

Tag gärna med dina vänner och föreslå dem att bli medlemmar!P