Bli medlem

Föreningens styrka är våra medlemmar. Vår stabila bas i verksamheten som gör det möjligt att år efter år arrangera historiska föreläsningar och resor med hög kvalitet.

Medlemskap i föreningen ger dig

•  50 kr i rabatt på inträdesavgiften till våra historiska aftnar.
•  50 kr i rabatt på avgiften för våra historiska resor.
•  Möjlighet att köpa vårt rabatterade årskort.
•  Förtur till föreläsningar och resor.
•  Inflytande och möjlighet att påverka föreningens program och verksamhet.

 

Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår. Löses medlemskapet i slutet av året rabatteras medlemskapet. ”Ett medlemskap i Clios vänner lönar sig alltid!”

Du blir medlem genom att betala 150 kr till vårt bankgiro 5038-9766 och ange adress och e-postadress. Du kan givetvis också betala din medlemsavgift i samband med föreläsningarna.

För medlemmar som har betalat avgift för 2020 har giltighetstiden förlängts till att gälla hela 2021. Detta gäller även för årskort 2020.

Ett mailformulär är under uppbyggnad.
Vi hänvisar tills vidare till mailadressen cliosvanner@telia.com.

E-postadressen kommer enbart att användas för information till dig om vår verksamhet och kommer inte att användas på annat sätt.