Bli medlem

Föreningens styrka är våra medlemmar. Vår stabila bas i verksamheten som gör det möjligt att år efter år arrangera historiska föreläsningar och resor med hög kvalitet.

Medlemskap i föreningen ger dig:
•  50 kr i rabatt på inträdesavgiften till våra historiska aftnar.
•  50 kr i rabatt på avgiften för våra historiska resor.
•  Möjlighet att köpa vårt rabatterade årskort.
•  Erbjudanden från samarbetande butiker. 
•  Förtur till föreläsningar och resor.
•  Inflytande och möjlighet att påverka föreningens program och verksamhet.


Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår. Löses medlemskapet i slutet av året rabatteras medlemskapet. ”Ett medlemskap i Clios vänner lönar sig alltid!”

Du blir medlem genom att betala 150 kr till vårt Bankgiro 5038-9766 eller Swish 123 404 82 86 och ange namn, adress och e-postadress. Du kan givetvis också betala din medlemsavgift i samband med föreläsningarna.

Ett mailformulär är under uppbyggnad.
Vi hänvisar tills vidare till mailadressen cliosvanner@telia.com.

E-postadressen kommer enbart att användas för information till dig om vår verksamhet och kommer inte att användas på annat sätt. Du erhåller vårt nyhetsbrev som skickas med e-post genom Mailchimp med information om kommande föreläsning/-ar och kallelse till årsmöte.