Då Dalsland växte snabbast i Sverige

- havreepoken på Dal 1800 - 1870

19 april 2023
19:00
Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan
Under 1800-talet skedde en aldrig tidigare skådad befolkningsökning i södra Dalsland där nyodlingarna blev betydande. På 1840-talet sammanföll detta med en gynnsam frihandel på England och en omfattande export av dalsländsk havre tog sin början .

Erik Hallberg berättar om en ekonomiskt dramatisk tid för Dalsland. En tid då havren från Dalboslätten drev Londons diligenser.

Artonhundratalet var nyodlingens och folkökningens århundrade. Bönder lade ängar och betesmarker under plogen, byggde ut manhus och lador och lät anlägga torp och stugor på utmarken.

Forskare kallar denna period för den agrara revolutionen. Hela landet förändrades men jordbruket var fortfarande modernäring och utgjorde den tyngsta punkten i Sveriges ekonomi. Samtidigt avslöjar agrarhistoriska studier av denna period regionala skillnader. Vissa områden växte långsammare och andra snabbare. Det område som växte starkast var Dalsland, där en formidabel havrerusch grep omkring sig.

Omkring 1880 vände marknaden sedan nedåt och de tidigare så välmående gårdarna på Dalboslätten började avfolkas genom emigration till Amerika eller avflyttning till städerna.

Erik Hallberg är universitetslektor vid institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Han har bakgrund som gymnasielärare med undervisning i historia, engelska och filosofi. Hans avhandling Havrefolket (2013) behandlar omvandlingen av den västsvenska landsbygden under perioden 1770–1930.

Erik Hallberg
Universitetslektor och historiker