Det blågula stjärnbaneret

Relationen Sverige - USA igår och idag

27 april 2017
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
USA har intresserat omvärlden så länge landet har funnits, och vi svenskar både älskar och hatar det. I över två sekler har vi haft en mycket nära relation till USA, ett förhållande som i intensitet bara kan jämföras med det vi har till våra nordiska grannländer.

Svenskarnas inställning till supermakten kan bäst beskrivas som en blandning av acceptans, aversion och ambivalens. Fascinationen med landet har levt sida vid sida med kritik och avståndstagande.

I föreläsningen behandlas denna grundläggande ambivalens och hur den kan tänkas påverkas av det nya politiska läget med Donald Trump som president för USA.

Erik Åsard är professor emeritus i nordamerikastudier och f.d. chef för Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala Universitet. Han har utgivit flera böcker om svensk och amerikansk politik, bl.a. Det blågula stjärnbaneret – USA:s närvaro och inflytande i Sverige, Den sårbara supermakten, USA:s väg från John F Kennedy till Barack Obama och Hillary Rodham Clinton – En politisk biografi.

Erik Åsard tilldelades 2011 års DISA-pris för att han framgångsrikt delar med sig av sina breda sakkunskaper om nordamerikansk politik. Disapriset är instiftat av Uppsala Universitet och Studentbokhandeln i Uppsala.

Välkomna till en aktuell och intressant kväll om relationen Sverige – USA igår och idag!

Erik Åsard
Professor i nordamerikastudier