Gyldenlövefejden

- Västsverige skövlas av danskarna

8 februari 2018
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Hösten 1676 anfölls Västsverige av U.F. Gyldenlöve med sina danska trupper. Vänersborg förstördes i grunden – endast kyrkan undgick förödelsen. Skara och Lidköping brandskattades. Händelserna gjorde svenskarna livrädda – man såg hur den nya staden Göteborg, och i förlängningen hela västra Sverige, hotades av danskarna.

I Armémuseums samlingar i Stockholm finns ett antal fragment från fanor med koppling till Gyldenlövefejden. Aron Erstorp har studerat krigets och fanornas historia genom att läsa brev från den tiden. Med utgångspunkt från fanorna berättas historien om kriget och de människor som deltog och berördes av det. Materialet innehåller allt ifrån starka viljor och maktkamper till beskrivningar om dåligt förberedda bönder som känner oro inför vad de ska möta på slagfältet.

Aron Erstorp är intendent, med inriktning på äldre vapen, på Armémuseum. Han är uppvuxen utanför Lidköping och har sedan många år haft ett intresse för den lokala historien.

Välkomna till en spännande kväll om Gyldenlövefejden!

Aron Erstorp
Indendent vid Armémuseum