Hedvig Eleonora

och hennes tid

28 november 2023
19:00
Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan
Hedvig Eleonora är den svenska barockens drottning, känd som ”Karlarnas maka, mor och farmor”. Prinsessan Hedvig Eleonora från Holstein–Gottorp gifter sig med Karl X Gustav 1654 och blir mor till Karl XI och farmor till Karl XII.

Under sina nästan åttio levnadsår (1636 – 1715) hinner hon uppleva den svenska stormaktens blomstring och begynnande fall. Men hon är också kulturmecenat och politiskt inflytelserik genom sin plats i inte mindre än två förmyndarregeringar.

Uppväxten vid det kulturella och lärda hovet i hertigdömet Holstein-Gottorp präglar henne starkt och manifesteras i arkitektur och konst i Sverige. Storslagna slottsanläggningar som Drottningholm och Strömsholm speglar den framväxande stormakten. Hedvig Eleonora får under drygt sextio år som drottning en unik ställning som beskyddare av konst och vetenskap och hon har en synnerligen framträdande plats i stormaktstidens Sverige.

Som artonåring gifter hon sig med Karl X Gustav och blir änka redan vid tjugotre års ålder 1660. Vi får följa henne när hon tidvis är med honom i fält och skildringen av hennes liv varvas med de stora politiska skeendena. Perspektivet växlar mellan privata händelser i familjen, vid hovet och krigshändelserna. 1658 blir Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän svenskt och Hedvig Eleonora är ögonvittne till striderna mellan danskar och svenskar i Öresund.

Eva Helen Ulvros är professor emerita i historia vid Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal.

Eva Helen har skrivit ett tiotal böcker om framför allt kvinnohistoria. Boken Sophie Elkan, Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf nominerades till Augustpriset år 2001.

Hon erhöll 2009 Tegnérpriset, som är ett av Sveriges äldsta litterära priser. Hennes senaste bok Hedvig Eleonora och hennes tid utkom 20 mars 2023.

Eva Helen Ulvros
Professor och författare