Läget är hopplöst men inte allvarligt

+ Årsmöte

13 februari 2013
18:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Berättelsen om ett händelserikt liv och en omvärldsanalys
Kjell Albin Abrahamsson
Utlandskorrespondent