Ögonvittnen berättar

Lottakårens kvinnor i beredskap 1939-1945

12 oktober 2016
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Jonas Cederquist är historielärare, journalist och författare. När han skrev på sin debutroman Tornsvalan väcktes hans intresse för lottornas roll under andra världskriget. Tornsvalor var benämningen på de frivilliga svenskor som hjälpte till med luftbevakning.

Jonas Cederquist har intervjuat ett fyrtiotal lottor där de berättat om sina olika och många försvarsinsatser under kriget. En tornsvala berättade om natten då en officer kom in och sa att ”en tysk invasionsstyrka väntas i gryningen”. Alla kvinnor fick skarp ammunition och uppgiften att stanna på sin plats tills manliga officerare och soldater avlöste dem. Dom var naturligtvis väldigt rädda, men just denna kvinna tog frivilligt på sig gryningspasset. Hon var en synnerligen tuff kvinna på många sätt.

Samtalen väckte många gamla minnen och starka känslor till liv, inte minst hos de kvinnor som tog emot fångar från koncentrationslägren. Upplevelserna som lotta under beredskapstiden kom att prägla deras fortsatta liv. Försvarsviljan och fosterlandskärleken var stark och det är slående med vilken ödmjukhet och självklarhet de gjorde sin plikt under denna svåra tid.

Lottakåren hade sin storhetstid just under beredskapsåren. Kåren var som störst i slutet av andra världskriget då den hade 110 000 medlemmar. Krigshotet kom tätt inpå Sverige efter den tyska invasionen av Norge och Danmark i april 1940.

Lottakåren växte snabbt och blev en viktig kugge i det maskineri som satte Sveriges försvar i rörelse. Svenska Lottakåren är fortsatt aktiva och Sveriges främsta forum för kvinnor i alla åldrar som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör vår och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Trollhättans lottakår deltar vid föreläsningen och presenterar sin verksamhet.

Välkomna till en mycket intressant kväll om Lottakårens kvinnor under kriget!

Jonas Cederquist
Författare och journalist