September 1808

För finska kriget en avgörande månad: Sverige förlorar Finland

6 december 2016
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Nils Erik Forsgård är prisbelönt finlandssvensk idéhistoriker och författare. Forsgård är docent i idéhistoria vid Helsingfors universitet och chef för tankesmedjan Magma. Tidigare verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humbolt-Universität zu Berlin och vikarierat som professor i historia vid Helsingfors universitet.

I slutet av februari 1808 gick ryska trupper över gränsen till Finland. Med hjälp av dagböcker, brev och officersrapporter tecknar Forsgård en levande bild av händelserna under finska kriget i september 1808. Han skildrar slagen vid Jutas och Oravais och följer sedan de svenska truppernas reträtt norrut genom Österbotten mot det första stilleståndsavtalet den 20 september. Föreläsningen har en krigshistorisk utgångspunkt men krigshändelserna varvas med idéhistoriskt motiverade nedslag i den europeiska samtiden. Forsgård lämnar kungar och fältherrar därhän och lyfter i stället fram den enskilda människan och sätter alltsammans i ett sammanhang med tidsbilder från Europa.

Nils Erik Forsgård fick Cliopriset 1999, som utdelas av den historiska bokklubben Clio och Svenska Dagbladet, och Svenska Akademiens Finlandspris 2009.

Senaste bokutgivning

Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa. Utgiven 2015

Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige. Utgiven 2014

Himlar över Alabama. En essä om USA år 2012. Utgiven 2013

Hemingway. En betraktelse 50 år efter hans död. Utgiven 2011

Maktbalans och stormaktskrig 1722-1814. Krigen kring Östersjön. Utgiven 2008

September 1808. Utgiven 2008

Pressröst om September 1808: ”…en bok som kan beskrivas som en liten pärla, eller rättare sagt ett band av små facklitterära pärlor bredvid varandra”. Dick Harrison, Svenska Dagbladet.

Välkomna till en mycket intressant kväll om finska kriget, september 1808.

Nils Erik Forsgård
Författare och docent i idéhistoria