Sturarna

Makten, morden och missdåden

24 oktober 2019
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Rivaliteten mellan släkterna Sture och Vasa präglade det svenska 1500-talet. Den 24 maj 1567 lät den psykiskt instabile kung Erik XIV mörda tre manliga medlemmar av den grevliga Stureätten plus några andra personer – en händelse som gått till historien som Sturemorden.

Bo Eriksson skildrar hur den senmedeltida aristokratins (Stures) makt bröts när arvkungadömet (Vasa) konsoliderades under 1500-talet. Från att varit toppstyrt av ett antal adelsätter utvecklades samhället till en ny tid och era där den politiska ordningen kontrollerades och dominerades av kungen.

Ingen svensk adelsfamilj har varit så nära att få bära den kungliga kronan men istället fått se både familjemedlemmar och kungavärdigheten gå förlorade i brutala maktkamper.

Bo Eriksson är fil.dr. i historia vid Stockholms Universitet och redaktör för Historisk Tidskrift. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker och tilldelades år 2009 Hertig Karls pris (Stora Historiepriset), ”för att han förmedlar väsentlig historisk kunskap till en bred allmänhet och etablerat sig som en kunnig populärhistoriker av främsta klass”.

Bo Eriksson
Historiker och författare